Home Aanmelden Inloggen Contact

Wie gingen u voor?

Online hulpverlening is nieuw binnen de schuldhulpverlening. Binnen welzijn wordt echter al langere tijd succesvol gebruik gemaakt van e-coaching. De GGZ verwacht dat zij in de toekomst een aanzienlijk deel van haar behandelingen op deze manier uit zal voeren. Ter illustratie: Op dit moment is de schatting dat rond de 100.000 mensen met depressieve klachten gebruik maken van E-menthal health (bron: GGZ nieuws juni 2015)
De Verslavingszorg heeft al jarenlang zeer positieve ervaringen met het inzetten van de programma’s gokkendebaas.nl en alcoholdebaas.nl.

Ook binnen de politiek is men inmiddels op de hoogte van de meerwaarde die e-coaching voor de samenleving kan hebben. Op 7 juni 2012 schreef minister Schippers van (VWS) in een brief aan de Eerste Kamer dat het vergroten van het aandeel van e-health in de gezondheidszorg door haar gezien wordt als een manier om de zelfredzaamheid van cliënten te versterken, oplossingen te bieden voor het dreigend personeelstekort en de kostenstijging te beperken (Schippers, 2012)

MELD U NU AAN

Controleer nu of SchuldendeBaas© wordt aangeboden in uw gemeente:

STEL UW VRAAG