Home Aanmelden Inloggen Contact

Veel Gestelde Vragen


Door wie wordt de Online Schuldhulpverlening uitgevoerd?
SchuldendeBaas voert de schuldhulpverlening niet zelf uit. Wij bieden het instrument Online Schuldhulpverlening aan professionele organisaties uit uw regio aan. Deze organisaties hebben speciaal opgeleide e-coaches in dienst die uw dossier in beheer hebben. Bij de aanmeldknop op de Homepage kunt u controleren of u voor aanmelding in aanmerking komt.


SchuldendeBaas is in mijn gemeente niet actief
Het kan zijn dat SchuldendeBaas in uw gemeente niet wordt aangeboden.
Dat is jammer, maar wat ons betreft tijdelijk….
SchuldendeBaas streeft naar landelijke dekking.
Om die reden vragen wij dan ook van u, om tóch uw gegevens achter te laten.
Op het moment dat wij meerdere aanmeldingen ontvangen vanuit uw gemeente, zullen wij uw gemeente hierop attenderen.

Ik vind het vervelend dat ik niet weet wie er aan de andere kant van het scherm zit
Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Het is niet niks om uw situatie te delen met iemand die u a) niet kent en b) ook nog nooit hebt gezien. Belemmerd dit uw traject? Schroom dan niet dit bespreekbaar te maken met uw coach! In de meeste gevallen is een persoonlijke kennismaking prima te organiseren.


Ben ik anoniem?
Nee, u bent niet anoniem.
Dat wil zeggen; vanaf de aanmelding worden er gegevens van u gevraagd en deze worden ook gecontroleerd op juistheid. Dit is conform de wet- en regelgeving binnen de schuldhulpverlening. U dient hier mee akkoord te gaan vanaf het moment van aanmelding. Wat fijn is aan het traject van SchuldendeBaas, is dat u wél sociaal anoniem bent.

Waarom worden mijn persoonlijke gegevens eigenlijk opgevraagd?
Het opvragen van uw persoonlijke gegevens, heeft het ook te maken met het kostenplaatje.
De Online Schuldhulpverlening van SchuldendeBaas is voor u gratis, maar an sich niet kosteloos. De partij die voor de kosten van uw traject garant staat, wil zeker weten dat u ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor een vergoeding.
Natuurlijk wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld, dat is óók conform wet – en regelgeving (Wet op de Privacy, Wet Gegevensbescherming). Wilt u hier meer over lezen? Onder het kopje Privacy staat de uitgebreide informatie.
U mag uw vraag ook altijd aan ons persoonlijk stellen.

Wie kunnen er allemaal in mijn dossier?
Uw dossier is toegankelijk voor u en uw e-coach. Om de voortgang te waarborgen, zal er meestal een collega van uw e-coach als achterwacht worden aangewezen. Als laatste is er een centraal persoon binnen de organisatie die bij uw dossier kan. Deze persoon speelt een rol bij zowel de voortgang van uw dossier en veelal bij de ondersteuning van de professional als zijnde leidinggevende. Overigens is dit ook het geval bij de reguliere, zogenaamde face-to-face, schuldhulpverlening.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Op het moment dat uw aanmelding aankomt bij de betreffende organisatie, dan is deze niet anoniem. Zij moeten een check uitvoeren of u in aanmerking komt voor hulpverlening in hun gemeente. Hierbij houden we rekening met de Wet Beschermings Persoonsgegevens. Binnen 48 uur (werkdagen) krijgt u een reactie. Binnen die 48 uur (werkdagen) worden uw gegevens gecontroleerd. Daarna worden op basis van de eerste vragen op het aanmeldformulier bekeken of u voor Online Schuldhulpverlening in aanmerking komt.

Mocht u niet voor verdere hulpverlening in aanmerking komen, dan krijgt u ook daarvan binnen 48 uur bericht.
Als u wel voor hulpverlening in aanmerking komt dan bepaald de schuldhulpverlening de organisatie welke vorm mogelijk is.

Een voorbeeld; het kan zijn dat zowel intake als budgetcoaching online worden gedaan, maar het kan ook voorkomen dat de intake al face-to-face heeft plaats gevonden en dat u alleen van e-budgetcoaching via SchuldendeBaas© gebruik maakt.

Ik heb geen bevestiging ontvangen van mijn aanmelding
Indien u het aanmeldformulier volledig heeft ingevuld en succesvol verzonden, krijgt u hier meestal meteen bericht van op het door u ingevulde mailadres. Pas als u uw aanmelding valideert, gaat de Online Schuldhulpverlening daadwerkelijk van start. Mocht na één uur uw aanmelding nog niet bevestigd zijn, check dan uw SPAM/JUNK. Het kan zijn dat het bericht van SchuldendeBaas hierin terecht gekomen is. Duurt het langer dan één werkdag? Neem dan contact op met de organisatie die in uw gemeente Online Schuldhulpverlening aanbiedt of maak gebruik van het contactformulier van SchuldendeBaas.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als het traject is afgerond?
Uw dossier na het beeindigen van het traject nog drie weken bewaard. Dit is conform de wettelijke voorschriften. Niets uit deze gegevens zal naar buiten worden gebracht zonder uw toestemming. Wel worden geanonimiseerde gegevens gebruikt voor onderzoek naar de resultaten van de internetbehandeling.
U kunt uiteraard tijdens het traject maar ook tot drie weken na afsluiting van uw traject, uw gegevens inzien via uw inlogcode op de site.
Aanvullend hierop is het goed om aan te geven dat uw gegevens ook bewaard worden door de uitvoerende organisatie zelf. De organisatie hanteert hiervoor eigen regels en protocollen.

Wat zijn de kosten?
Er zijn voor u geen kosten verbonden het gebruik van SchuldendeBaas. Er kunnen later in het traject door de betreffende organisatie wel voor andere producten kosten in rekening worden gebracht. U kunt daarbij denken aan kosten voor het gebruik van Budgetbeheer, Beschermingsbewind en/of het regelen van schulden.
Uiteraard wordt u hierover altijd van te voren ingelicht.

MELD U NU AAN

Controleer nu of SchuldendeBaas wordt aangeboden in uw gemeente:

STEL UW VRAAG