Home Aanmelden Inloggen Contact

Veel gestelde vragen van klanten

SchuldendeBaas© is in mijn gemeente niet actief
Het kan zijn dat SchuldendeBaas© in uw gemeente niet wordt aangeboden.
Dat is jammer, maar wat ons betreft tijdelijk….
SchuldendeBaas© streeft naar landelijke dekking.
Om die reden vragen wij dan ook van u, om tóch uw gegevens achter te laten.
Op het moment dat wij meerdere aanmeldingen ontvangen vanuit uw gemeente, zullen wij uw gemeente hierop attenderen.

Natuurlijk is er voor u een alternatief. Op www.nvvk.eu vindt u de mogelijkheden die er wél zijn in uw regio om met uw financiele problemen aan de slag te gaan.

Ik vind het vervelend dat ik niet weet wie er aan de andere kant van het scherm zit
Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Het is niet niks om uw situatie te delen met iemand die u
a) niet kent en
b) ook nog nooit heeft gezien.
Belemmert dit uw traject? Schroom dan niet dit bespreekbaar te maken met uw coach!
In de meeste gevallen is een persoonlijke kennismaking prima te organiseren.


Ben ik anoniem?
Nee, u bent niet anoniem.
Dat wil zeggen; vanaf de aanmelding worden er gegevens van u gevraagd en deze worden ook gecontroleerd op juistheid. Dit is conform de wet- en regelgeving binnen de schuldhulpverlening. U moet hier mee akkoord  gaan vanaf het moment van aanmelding. Wat fijn is aan het traject van SchuldendeBaas©, is dat u wél sociaal anoniem bent.

Het opvragen van uw persoonlijke gegevens, heeft ook te maken met het kostenplaatje.
De Online Schuldhulpverlening van SchuldendeBaas© is voor u gratis, maar an sich niet kosteloos. De partij die voor de kosten van uw traject garant staat, wil zeker weten dat u ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor een vergoeding.
Natuurlijk wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld, dat is óók conform wet – en regelgeving (Wet op de Privacy, Wet Gegevensbescherming). Wilt u hier meer over lezen? Onder het kopje Privacy staat de uitgebreide informatie.
U mag uw vraag ook altijd aan ons persoonlijk stellen.

Wie kunnen er allemaal in mijn dossier?
Uw dossier is in beginsel alleen toegankelijk voor u en uw e-coach. Echter om de voortgang te waarborgen, zal er meestal een collega van uw e-coach als achterwacht worden aangewezen. Als laatste is er een centraal persoon binnen de organisatie die bij de basisgegevens van uw dossier kan. Die persoon kan alleen de gegevens zien die u bij aanmelding heeft opgegeven. Op basis daarvan verdeelt de centrale persoon de dossiers.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Op het moment dat uw aanmelding aankomt bij de schuldhulpverlenende organisatie, dan is deze niet anoniem. Zij moeten een check uitvoeren of u in aanmerking komt voor hulpverlening in hun gemeente. Hierbij houden we rekening met de Wet Beschermings Persoonsgegevens. Binnen 48 uur (werkdagen) krijgt u een reactie. Binnen die 48 uur (werkdagen) worden uw gegevens gecontroleerd. Daarna worden op basis van de eerste vragen op het aanmeldformulier bekeken of u voor een Online Schuldhulpverlening in aanmerking komt.

Mocht u niet voor verdere hulpverlening in aanmerking komen, dan krijgt u ook daarvan binnen 48 uur bericht.
Als u wel voor hulpverlening in aanmerking komt, dan wordt u ervan op de hoogte gebracht welk aanbod het beste bij uw hulpvraag past. Dit gebeurd altijd in overleg met u.

Een voorbeeld; Het kan zijn dat de intake en de budgetcoaching via SchuldendeBaas© worden gedaan. Ook kan het voorkomen dat de intake op kantoor (face-to-face) heeft plaats gevonden en dat u voor de budgetcoaching gebruik maakt van SchuldendeBaas©.

Wie kunnen er allemaal bij mijn gegevens?
Als de Online Schuldhulpverlening is gestart, dan kunnen u en uw persoonlijke coach bij uw gegevens. Bij ziekte of afwezigheid van uw persoonlijke coach wordt het contact overgenomen door een collega coach die dan bij uw gegevens kan. Anderen kunnen dus niet bij uw gegevens.
Uw dossier blijft digitaal op SchuldendeBaas© na een beëindig traject nog 3 weken bewaard. Dit is conform de wettelijke voorschriften. Niets uit deze gegevens zal naar buiten worden gebracht zonder uw toestemming. Wel worden geanonimiseerde gegevens gebruikt voor onderzoek naar de resultaten van de internetbehandeling.
U kunt uiteraard tijdens het traject maar ook tot drie weken na afsluiting van uw traject, uw gegevens inzien via uw inlogcode op de site.

Aanvullend hierop is het goed om aan te geven dat uw gegevens ook bewaard worden door de organisatie die u begeleid heeft. Zij hebben hiervoor eigen regels en protocollen die bij hen zijn op te vragen.

Wat zijn de kosten?
Er zijn voor u geen kosten aan de Online Schuldhulpverlening. Er kunnen later in het traject door de uitvoerende organisatie wel voor andere producten kosten in rekening worden gebracht. U kunt daarbij denken aan kosten voor het gebruik van Budgetbeheer, Beschermingsbewind en/of het regelen van schulden.
Uiteraard wordt u hierover altijd van te voren ingelicht.

MELD U NU AAN

Controleer nu of SchuldendeBaas© wordt aangeboden in uw gemeente:

STEL UW VRAAG