Home Aanmelden Inloggen Contact

Voordelen op een rij

Online Schuldhulpverlening is gebasseerd op drie basispijlers:

 1. Asynchroniteit
 2. Sociale anonimiteit
 3. Schrijven

Deze pijlers leveren voordelen op voor zowel de klant, de professional als de schuldhulpverlenende organisatie. Maar ook voor ketenpartners en schuldeisers zijn er voordelen.

Organisatie:

 • A-synchroniteit: plaats en tijd onafhankelijk (tijdsefficiënt).
 • Er kan in eigen tijd en op eigen plaats gewerkt worden, dit komt o.a. tegemoet aan het groeiend aantal tweeverdieners met financiële problemen.
 • Biedt een antwoord op vroegsignalering, de online omgeving wordt als laagdrempelig ervaren, waardoor klanten zich eerder melden.
 • Biedt een mogelijkheid tot efficiënter werken van de hulpverlener.
 • Het instrument Online Schuldhulpverlening gaat uit van een laagdrempelige aanpak.
 • Met online hulpverlenen kom je (bewezen) sneller tot de kern.
 • De online communicatie staat zwart op wit, wat beide partijen structuur biedt (structuur door bewaren)
 • De klant heeft meer controle over het proces.
 • Dossiervorming ontstaat tijdens het coachen.
 • Continue proces met kleine stappen zodat meer succes-ervaringen kunnen ontstaan.
 • Mogelijkheden voor terugvalpreventie en blijvend positief bekrachtigen doordat klant eigen dossier terug kan lezen.
 • Organisatie blijven hun eigen systeen gebruiken bij het regelen van schulden. Het is mogelijk om gegevens te exporteren uit de database van schuldendeBaas. Deze mogelijkheid is niet standaard opgenomen in de programma en kan per organisatie gerealiseerd moeten worden

Professionals:

 • Werken volgens eigen planning, minder afhankelijk van de klant.
 • Het instrument Online Schuldhulpverlening coached de klant, wat de zelfredzaamheid versterkt.
 • no-show's behoren tot het verleden.
 • dossiervorming gaat automatisch door het volgen van de stappen.
 • Minder tijd kwijt aan het schrijven van rapportages.
 • SchuldendeBaas© komt tegemoet aan de voordelen van Het Nieuwe Werken.
 • Combinatie van face-to-face en digitale trajecten is mogelijk
 • Sneller tot de kern dankzij sociale anonimiteit.

Klanten:

 • Werken op het moment dat het hen uitkomt.
 • Geen vrije dagen opnemen om naar gesprekken te komen.
 • Traject op maat.
 • Een aaneenschakeling van contacten (continu proces).
 • Makkelijker reflecteren dan tijdens face-to-face contacten.
 • De sociale schaamte neemt af.
 • De sfeer van openheid neemt toe.
 • De thuissituatie of de werkplek geeft een gevoel van vertrouwdheid met een positief effect op het proces.
 • Controle over eigen proces, vergroot zelfredzaamheid
 • Sociale anonimiteit
 • Er wordt een grotere betrokkenheid ervaren door frequent contact.
 • Overpeinzing, ruggespraak en uitzoektijd is mogelijk.

Schuldeisers en ketenpartners:

 • Doorlooptijd trajecten kan verkort worden
 • Makkelijke een laagdrempelige doorverwijzing
 • Mogelijkheden voor vroege signalering

MELD U NU AAN

Controleer nu of SchuldendeBaas© wordt aangeboden in uw gemeente:

STEL UW VRAAG